Odstranění nadbilančních kalů

Dne 1. listopadu 2017 došlo k oficiálnímu zahájení prací na projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“.

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2). Naše firma HB Golf s.r.o. dělá veškeré zemní práce spojené s touto zakázkou.

Zdroj: http://www.ave.cz/cs/media/napravna-opatreni/laguny-ostramo