Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech

Pomalu dokončujeme práce na Rýdlovském rybníce v k.ú. Herlify. Jedná se o opravu stávajícího nerybochovného rybníka za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jeho technického stavu. Součástí oprav je také odbahnění nádrže, které přispěje ke zvýšení akumulační schopnosti nádrže (zvýšení zásob užitkové vody pro obec). Dále došlo k výstavbě nového sdruženého objektu složeného z výpustného zařízení a nového bezpečnostního přelivu kapacitního pro bezpečné převedení povodňového průtoku Q100.

  

Foto: Deník / Hošková Veronika, zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/