Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa

Dne 1. listopadu 2017 došlo k oficiálnímu zahájení prací. Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Firma HB Golf s.r.o. dělá veškeré zemní práce spojené s touto zakázkou jako je těžba surových kalů, manipulace s upraveným kalem, mechanická úprava kalu nakládka upravených kalů k expedici.