Golfová hřiště 

 • Czestochowa Golf Resort / Polsko – shaping, design – Hans Erhart
 • Golf Kaskáda Jinačovice / Česká republika – shaping, design – Jonatan Gaunt
 • Golf Ostravice / Česká republika – shaping, design – Chris Johnson
 • Golf course Carpendal / Hurghada / Egypt – shaping, managementing, design – Kurt Rossknecht
 • Golf course Sahl Hasheesh / Hurghada / Egypt – shaping, managementing, design – Kurt Rossknecht
 • Country club Svobodné Hamry / Česká republika – kompletní výstavba greenu č. 18, design – Chris Johnson
 • Golf course Marcocija / Chorvatsko – shaping, design – Jeremy Pern
 • Golf course Darovanský Dvůr / Česká republika – oprava greenů, design – Chris Johnson
 • Golf course West Munchen / Německo – Odelzhhausen – výstavby akademie, design – George Bohm
 • Golf course Royal Golf Oued Fes / Maroco – shaping, managementing, design – Jonatan Gaunt
 • Golf course International course Hurghada / Egypt – managementing, shaping, design – Kurt Rossknecht
 • Golf course Keerbergen / Belgie – oprava 9 jamkového hřiště, design – Dimitri van Hauawert
 • Golf course Brussels / Belgie – design Bruno Steensels
 • Golf course Brussels / Belgie – design Cees Van Nieuwenhuizen
 • Golf course Ropice / Česká republika – kompletní oprava 18 jamkového hřiště, rekonstrukce nádrže na jamce č. 11 a zhotovení cvičného greenu 
 • Golf course Albatross Vysoký Újezd / Praha, design Keith Preston
 • Golf course Casa Serena / Česká republika – oprava drenážního systému na 10 jamce
 • Golf course Kácov / Česká republika – výstavba golfového hřiště o 27 herních jamkách

 

Golf course Albatross Vysoký Újezd

Vodohospodářské stavby

 • Přírodní koupací biotop Malvíny / Třešť – novostavba přírodního koupacího biotopu, budovy zázemí, terénních úprav, zpevněných ploch
 • Výstavba rybníka pro závlahu driving range Richmond Park Golf Course London / Anglie – zajištění závlah driving range pomocí rybníka se stálou hladinou vody o rozloze 1,78 ha, včetně sdruženého objektu a opevnění břehu kamennou rovnaninou 
 • Výstavba rybníka Kejžlice – výstavba nového rybníka, zemní hráze, nového výpustného zařízení, nový bezpečnostní přeliv dlážděný z kamene do betonu
 • Rybník v k.ú. Řečice – výstavba nové vodní nádrže včetně výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu s kamenným skluzem
 • Rybník Horní a Dolní k.ú. Černičí – výstavba nového rybníka, zemní hráze, nového výpustného zařízení s potrubím, nový bezpečnostní přeliv, dále odbahnění a oprava stávajícího rybníka, výměna výpustného zařízení, oprava cesty
 • Výstavba vodní nádrže Vysoký Újezd – výstavba nové vodní nádrže a zemní sypanou hrází, bezpečnostní přeliv a výpustní objekty
 • Výstavba závlahového jezera pro golfové hřiště v Kácově – výstavba nového závlahového jezera pro golfové hřiště v k.ú. Kácově 
 • Výstavba jezera Hanka – výstavba nového jezera pro golfové hřiště v k.ú. Kácov, součástí stavby byla zemní hráz s výpustním objektem, bezpečnostní přeliv, vodní tok s opevněním kamennou rovnaninou a napojením do jezera č. 7
 • Výstavba retenčního rybníku na driving range
 • Rybník u obce Veselá – výstavba nové vodní nádrže včetně výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu s kamenným skluzem, opevnění břehů kamennou rovnaninou a litorálním pásmem 
 • Výstavba 3 čistících rybníků pro ČOV Libice nad Doubravou – obnova starého rybníka a rozdělení hrázemy na 3 menší objekty včetně opevnění hrází a výpustních objektů 
 • Rybník v k.ú. Kráty –  rekonstrukce vodní nádrže, odbahnění včetně výpustného zařízení 
 • Oprava a odbahnění rybníka Nový Mlýn – odbahnění rybníka, výstavba dvou nových tůní, výměna výpustného objektu a potrubí, dále zbourání původního bezpečnostního přelivu, výstavba nového, vyzděného z kamene se zabudovaným stavidlovým uzávěrem
 • Rybník Dolní v k.ú. Světlá nad Sázavou – rekonstrukce vodní nádrže, odbahnění včetně výpustného zařízení 
 • Rybník Horní v k.ú. Světlá nad Sázavou – rekonstrukce vodní nádrže, odbahnění včetně výpustného zařízení 
 • Oprava a odbahnění závlahového jezera pro Golf resort Sedín, Veľké Úľany – odtěžení sedimentu a prohloubení nádrže závlahového systému 
 • Oprava potoka mezi FW 1 a FW 10 pro Golf resort Albatross – oprava kamenné dlažby dna potoka do betonu 
 • Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce – oprava kamenných zdí 
 • Revitalizace vodního koryta v k.ú. Okarec – revitalizace vodního toku, vybudování 15 ks tůní z dřevěných prahů s kamenným záhozem a 5 ks dřevěných lávek, součástí díla bylo i vybudování nového rozdělovacího objektu nad rybníkem a oprava stávajícího rozdělovacího objektu 
 • Revitalizace území Řečice – revitalizace přírodního toku s nevypustitelnou tůní 
 • Revitalizace rybníka Valcha v k.ú. Třešť – odbahnění rybníka, oprava opevnění hráze, rekonstrukce výpustních zařízení a loviště, rekonstrukce bezpečnostního přelivu a rekonstrukce příjezdové komunikace 
 • Oprava a odbahnění soustavy rybníků v k.ú. Dolní Věžnice – odbahnění soustavy rybníků, výstavba nových výpustných zařízení, výměna výpustných potrubí, oprava a opevnění hrází kamenným záhozem s filtrační vrstvou a výstavba nové děšťové kanalizace včetně dvou ks betonových revizních šachet a kemenného výtokového čela do rybníka
 • Odbahnění rybníka Hastrmann / Havlíčkův Brod
 • Rekonstrukce a odbahnění jezera pro závlahy – Keerbergen Golfclub / Belgie
 • Odstranění nánosů ze slepého koryta Malého Dunaje v golfovém resortu Sedin
 • Protipovodňová opatření pro golfový resort Sedin – oprava stávající protipovodňové hráze pro golfový resort na Slovensku
 • Obnova rybníka na p.č. 86 v k.ú. Dobrovítov – obnova stávajícího rybníka spočívající v odbahnění, opravě stávajícího tělesa hráze a objektů. Provedeno vyskládání návodního svahu kamennou rovnaninou, výměna stávajícího výpustného potrubí, oprava bezpečnostního přelivu, nové výpustné zařízení, včetně ocelového vtokového objektu. Současně byla provedena oprava stávajícího vyústění odtokového potrubí do vývařiště a jeho nového vyskládání pomocí kamenné dlažby do betonového lože
 • BC IP V Rákosném vč. cesty C11, LBK3 v k.ú. Libníkovice – výstavba nového rybníka o ploše cca 3 ha se zemní hrází, výpustným zařízením a monolitickým bezpečnostním přelivem dlážděným kamennou dlažbou do betonu. Dále výstavba nové příjezdové cesty v délce cca 400 m
 • Blízkovský p., ř.km 1,610 – 2,505, Blízkov, oprava dlažeb – údržba vodního toku Blízkovský potok, spočívající zejména v opravě opevnění koryta toku, v odstranění překážek z toku a odstranění sedimentů z koryta toku. Dále byly opraveny poškozené drobné výtokové objekty na toku a vyspárovány zdi z kamene v ploše cca 300 m2

 

Přírodní koupací biotop Malvíny Třešť

Demolice

 • Motorest Selská Jizba – odstranění stavby 
 • Dolní Labe, Opatření č. 1 – Rekonstrukce ČOV Projekt č. 3 Bílina – rekonstrukce ČOV, součástí zakázky byly demolice stávajících objektů 
 • Bytový dům City Epoque – demolice objektů 
 • MAIN POINT Karlín – demolice objektů 
 • Pacov ČOV, intenzifikace – rekonstrukce čistírny včetně demolice stávajících objektů 
 • CITY PARK Jihlava – demolice objektů 

Komunikace

 • II/402 Třešť, ulice Fritzova
 • Obec Čížov, okr. Jihlava – I. etapa, výstavba 27 RD, IS a komunikace – práce na HTU celé stavby a dále dílčí výstavba nových inženýrských sítí a komunikace pro výstavbu 27 rodinných domů 
 • TI pro 15 RD, Světlá nad Sázavou – dodávka dílčích objektů technické infrastruktury pro 15 rodinných domů v lokalitě „Pod Vodárnou“, objekty kanalizace, vodovodu, plynovodu, komunikací a zpevněných ploch